Bilmetro cup – regler


Upplägg
Varje deltävling kommer att bestå av 1 uppvärmningsheat (6 min), 1 tidsträning (7 min.), 1 kvalheat (7 min.), 1 final (15 varv) där kartarna roterar slumpmässigt. Innan varje deltävling hålls en förarbriefing och deltagarna måste obligatoriskt infinna sig för dessa.

vinnare i respektive race får 40 poäng. Tvåan får 37, trean 35, fyran 33 och femman 31. Sedan är det en poängs skillnad ner till 1 poäng. Alla som startar får därmed alltid poäng, förutsatt att vederbörande inte blir utesluten.
När säsongen sedan summeras räknas de nio bästa racen. Varje förare får alltså välja bort sitt sämsta race!

Regler
All förtäring av alkohol eller användande av droger är otillåtet i samband med motorsport. Finns misstanke om onykterhet eller drogpåverkan från någon förares sida så är det organisatörens fulla rätt att utesluta föraren i fråga.

Det är inte tillåtet att knuffas bakifrån eller prejas i sidled. Man får inte bryta mot flaggvakters anvisande. Anmälan av förare under sexton (16) år ska skriftligen godkännas av vårdnadshavare. Det är inte tillåtet för förare att köra i motsatt riktning, såvida det är absolut nödvändigt för att förflytta karten från en farlig situation. En funktionär får vid behov hjälpa en förare loss om det anses lämpligt ur säkerhetssynpunkt. Om tekniskt haveri utesluter möjligheten att fortsätta loppet så ska föraren stå på anvisad plats tills heatet är över.

Omkörning, beroende på situation, kan ske antingen till höger eller vänster. Det är inte tillåtet att göra mer än ett (1) spårbyte för att försvara en position. Det är inte tillåtet att tvinga andra kartar ut i sargen. Förare som anses skyldig till ovanstående kan bestraffas med svart flagg.

Alla går till final. Om det är många deltagare så ordnas ex. B och A final osv.

Flaggor
Gul flagga: Hinder på banan. Sakta ner och kör säkert förbi hindret utan att kollidera. När man är förbi hindret så upphör den gula flaggan att gälla automatiskt och man kan köra fritt igen efter förmåga. Omkörningsförbud råder under gul flagg.

Röd Flagga: Stanna säkert vid syn av flagga där ni är och sitt kvar i kartarna tills flaggvakter så fort som möjligt kommer med vidare instruktioner. Kliv aldrig ur kartarna självmant utan att ni blivit tillsagda om det.

Blå flagga: Detta är en personlig flagga så vi viftar och pekar på den det gäller. Den personen ska ge plats åt bakomvarande förare som har bättre varvtider. Lägg er inåt och släpp lite på gas tills snabbare förare är förbi.

Svart flagga: Varning eller diskvalificering som kräver 1 drive through i depån, i grova fall så blir man diskvalificerad och får då ställa karten på anvisad plats

Målflagga: När målflaggan visas så åker ni förbi, därefter är tidtagningen eller racet över, ta er runt och in i depån.

Tävlingsjuryn kommer att fastslås från gång till gång innan varje deltävling och juryns beslut i alla lägen efter sedvanligt överläggande är obestridbart och protester efter taget beslut beaktas inte.