Hotel & Bus Transport

Hotel en busvervoer

Heeft u een overnachting nodig in verband met uw evenement bij ons, of heeft u vervoer van en naar ons nodig?

We werken met Elite Hotels in Gävle en met Wallner Bus, neem contact met ons op voor meer informatie. 026-4211500

Elite Hotel

Wallners Bus